Nyheder

Valgkampen går ind i de sidste hektiske dage

Din Stemmes kandidater har ført en fin og sober valgkamp. Vi har været i gang på gader og stræder, smilt til verden fra lygtepælene og deltaget i de debatter, hvor vi har været inviteret.

Her på siden kan du danne dig et overblik over de 9 dygtige kandidater, ved at gå ind på Kandidater 2021 og læse mere om de ni dygtige mennesker, der stiller der kandidatur til rådighed.