Nyheder

Tak for 2019 – Julehilsen fra Din Stemme

Julehilsen

Så er det tredje år med DIN STEMME ved at rinde ud og det er tid for en lille status.

DIN STEMME har ikke prioriteret medlemsarrangementer i indeværende efterår, men vil i stedet satse kræfterne på at udbrede kendskabet til partiet og slå navnet fast i den lollandske befolkning. Vi har ved flere lejligheder konstateret at kendskabet til DIN STEMME ikke er helt, som vi kunne ønske os. Derfor var vi på gaden i Nakskov i forbindelse med Black Friday med varm kakao og præsentationsmateriale, og fik en god politisk snak med mange mennesker.

Der er generelt ikke den store interesse for kommunalpolitik mellem valgene, hvis ikke det lige handler om et emne, der angår én selv. Det oplever vi tydeligt omkring opstilling af vindmøller og solceller. Her er situationen nu således, at der ikke kan føres mere strøm væk fra Lolland med den nuværende kabel kapacitet. DIN STEMME har mere end svært ved at se fornuften i stadig at opstille anlæg, hvor produktionen derefter skal begrænses. Der tales endda om at kompensere opstillerne for den manglende produktion.

Ved årets budgetforhandlinger mødte DIN STEMME med kun et ønske :At få genindført rengøring hver 14 dag hos beboerne på vore plejecentre. Vi er lidt stolte af, at det lykkedes os at hæve niveauet for vore ældre medborgere en smule.

Ellers er den politiske situation i Lolland Byråd stadig jævnt kedelig og forudsigelig. Et stærkt socialdemokrati med nogle støttepartier, der ved konstitueringen på valgnatten, deponerede enhver selvstændig tanke.

Det giver til gengæld en god pressedækning til DIN STEMME, når man er det eneste parti med en afvigende holdning. Det være sig omkring referater fra udvalg såvel som større baggrundsartikler, hvor vi er blevet rigtig godt eksponeret i den lokale avis.

Et varmt emne over foråret bliver uden tvivl boligbyggeri i form af højhuse i såvel Maribo som Nakskov. Der er ingen tvivl om at Lolland har brug for attraktive boliger til et købestærkt publikum, som ellers flytter til nabokommunen. Det bliver noget af en opgave for DIN STEMMES repræsentanter i byrådet at bidrage til løsninger med hensyn til såvel udformning som beliggenhed, der tilfredsstiller flest og generer færrest.

Vi modtager som altid rigtig gerne indspark til debatten fra vores medlemmer, både om ovennævnte og andre emner.

Sluttelig vil DIN STEMME ønske jer alle en glædelig jul og et lykkeligt nytår med tak for støtten i det forløbne.

Glædelig jul og godt nytår

DIN STEMME

Henning Alfred Rasmussen og Marie-Louise Brehm Nielsen