Nyheder

Referat af Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 på Skovridergaarden - Din Stemme Lolland

Generalforsamlingen blev afholdt på Skovridergaarden, torsdag d. 5. marts 2020 kl. 20.00-21.30.

Forud for dette var der foredrag med Thomas Kadziola om Dodekalitten og spisning af stegt flæsk.

Det var anden gang at Generalforsamlingen blev afholdt på Skovridergaarden. Sidste gang var i 2018. Det blev en god aften, med masser af kvalificerede indspark fra medlemmerne. Der skal yde en stor tak for deltagelsen, vi er stolte af at være jeres stemme i politik.

1: Valg referent, dirrigent og stemmetællere.

Frithioff Nielsen referent. Jeppe Søndergaard dirigent.

Vagn Pedersen og Marie-Louise Brehm Nielsen stemmetællere.

2: Bestyrelsens beretning med politisk debat

Beretningen kan læses her

Spørgsmål fra forsamlingen:

Hvor meget samhandel har aftalen med HOFOR givet?

Der går reelt ingen varer til København. Din Stemme opfordrer til at droppe alt det forblommede vrøvl og fokusere udelukkende på Energi. Det er rigtigt godt at vi kan tjene penge på fødevarer og turisme, men HOFOR og SEAS er her for energien.

Der blev spurgt til solceller – flere forskellige spørgsmål.

Din Stemmes fokus er at energien ikke kan lagres og at det er forkert at give tilskud og kompensation til anlæg, der står stille. Debatten kan hurtigt blive meget detaljeret, konklusionen er at der skal forskes i lagring..

Opfordring fra forsamlingen til at fortsætte argumentationen og debatten omkring energianlæg, lagring, tilskud mm..

Spørgsmål til mellemkommunale regninger, visitering til ældreboliger mm.

Den mellemkommunale regning på ældre og sundhedsområdet er minus 38.000.000 for Lolland kommune. Den demografiske udvikling betyder at også ældre fraflytter. Hvad betyder det? Din Stemme støtter, at det skal være sværere at blive visiteret til en ældrebolig, da Lolland kommune hænger livslangt på udgiften – også hvis den ældre fraflytter til anden kommune (hvor omsætningen så også vil være, lønninger osv.)

Gasledning status?

Vigtig for at kunne forske / lagre energi. Det afhænger også om der er et stort nok behov. Det hænger i højere grad på industrien end på det kommunale system.
Indspark fra salen at Biogas er nødvendigt for at vi skal nå fremtidens mål og at det er nødvendigt for den animalske produktion.
Indspark fra salen at man hellere skulle dyrke afgrøder til biogas og putte i tankene, fremfor at plastre Lolland til med solceller, der ikke kan komme af med strømmen.
Opfordringer til at etablere ledning og lokale anlæg, fremfor at køre gas til Nakskov fra Göteborg.

Hvad er tankerne om at brande Lolland kommune overfor fraflytter og potentielle tilflyttere? 

Henning pointerede at det var en tanke man kunne gå videre med – også i regi af Din Stemme.

3: Godkendelse af revideret regnskab og budget.

I korte træk, foreningen giver overskud og konsoliderer økonomien. Der arbejdes på at skabe økonomi til at føre valgkamp i 2021.

Fremlagt og vedtaget.

Spørgsmål til salen, hvorfor budgettet til kontingent er sat lavere end det ifølge formanden realiserede. Budgettet er lavet før reminder om betaling. Derudover er det et både optimistisk og pessimistisk budget.

4: Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent fastholdt på 200,-

Kassereren opfordrede alle til at bruge kontooverførsel, da udgifter til hver transaktion via MobilePay koster 0,75 øre, hvilket med garanti vil stige.

5: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

6: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor og revisorsuppleant.
(På valg til bestyrelse er Henning A. Rasmussen, Bjarne Sørensen og Mogens Nielsen. På valg til suppleant er Lene Bång og Niels Rasmussen. På valg til revisor og revisorsuppleant er Anders Brøndtved og Karen Krogh Rasmussen).

Alle genvalgt. Dog er suppleantposten, som Lene Bång har varetaget, til rådighed for bestyrelsens disposition. Det er ikke afklaret om Lene genopstiller og der er flere emner som gerne vil overveje posten.

7: Eventuelt.

Der blev set frem imod valgkamp 2021 og hvilke scenarier der kan udspille sig, i valgkamp og derefter.

Mogens præsenterede også vedlagt ark til medlemmer, hvor vi efterspørger input til Din Stemme.