POLITIK

Kort efter Din Stemme blev stiftet i august 2017, var det tid til valgkamp. Derfor skrev vi vores “Brev til Lolland”, dels som foreningens politiske grundlag og som baggrund for den valgkamp vi blev kastet ud i.

Læs Din Stemmes fornyede partiprogram ved at klikke –> her <–

Det danner stadig baggrund for vores forening og er under løbende udvikling.

I Lolland Byråd er Din Stemme repræsenteret med Henning Alfred Rasmussen i Teknik og Miljøudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Marie-Louise Brehm Nielsen er medlem af Fritids- og Kulturudvalget.

Derudover har vi en række poster i nævn, bestyrelser og udvalg, hvor vi gør vores indflydelse gældende.

Din Stemmes bestyrelse deltager i det politiske arbejde, igennem diskussioner på møder og sparring til gruppemøder. Bestyrelsen er den hurtigste vej til politisk indflydelse.