Nyheder

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen i marts var vellykket både hvad angår sted og indhold. Vi fik et virkelig interessant indlæg fra Guldborgsunds borgmester John Brædder om at drive en lokalliste til succes. Krydret med mange anekdoter og erindringer fra Johns efterhånden mange år i lokalpolitik. 

Efter beretningen udspandt der sig en livlig debat-hovedsaglig om skolepolitikken i Lolland Kommune. 

Vi kan byde to nye velkommen i DIN STEMMES bestyrelse: Vagn Pedersen, Maribo og Cecilie Rasmussen fra Nakskov. Samtidig retter vi en stor tak til kasserer Per Skafte og til Lene Bång for indsatsen med at løbe foreningen i gang. Per ønskede nu at takke af som kasserer og Lene fortsætter som suppleant. 

Medlemsskab

Rigtig mange har gentegnet medlemskab for 2019 hos DIN STEMME.

Tak for det.

Skulle der være enkelte, der ønsker medlemskab, som endnu ikke har betalt kan det nåes endnu på Mobilepay 51315 eller kontonummer 6525 4026985 i Lollands Bank. 

Det politiske arbejde netop nu

På den kommunalpolitiske front vil der være skoledebat de næste par måneder, inden den endelige skæbne for Dannelunde Skole bliver afgjort på byrådsmødet i juni. Efter første behandling i byrådssalen på marts mødet ser det ud til at socialdemokraterne kommer til at bære en lukning igennem sammen med SF´s enlige mandat og måske støttet af Lokallisten Lolland. 

Femern projektet kommer stadig nærmere i små ryk og giver allerede arbejde til mange, med de opgaver der allerede er igangsat. Vi har virkelig også brug for en snarlig vækst, med de udsigter der i øjeblikket er til at Lolland Kommune endnu engang skal være taber i den kommunale udligning.  

DIN STEMME støtter naturligvis borgmesteren i bestræbelserne på at få ændret kriterierne, så vi ikke næste år skal finde yderligere 80-90 mio. kr. i budgettet. Sammenholdt med at vi stadig har en skæv tilflytning, som tynger på forsørgelseskontoen.  

Det lykkes for jobcenteret at få gjort mange selv-forsørgende. Men uanset hvor mange Femern tunneller der skal bygges, vil der være et klientel, som aldrig nogen sinde bliver i stand til at bestride et normalt arbejde.

Kommende arrangementer hos DIN STEMME: 

Torsdag d. 23 maj kl. 17.30 besøger vi Femern A/S infocenter, hvor vi skal have en status på projektet og få forevist, hvor de forskellige anlæg kommer til at ligge. 

Mødested: Vestre Kaj 50c  Rødbyhavn kl. 17.30   Arrangementet er gratis. 

Tilmelding senest 16. maj ved at besvare denne mail eller tlf. 20296703

Onsdag d. 5 juni grundlovsdag – har vi sommertur til Vejrø. 

Vi mødes på Kragenæs Havn til afgang kl. 11. 

Tilmelding senest 5. majefter først til mølleprincippet, ved at besvare denne mail eller tlf. 20296703, da antallet af deltagere skal gå op med det lovlige passagertal på bådene. 

Pris pr. deltager kr. 650,- inklusiv frokost på øen. Det er overfarten med 12 personers båd, der gør turen lidt dyr.

Vi håber at se mange af jer til arrangementerne. 

Bestyrelsen