Nyheder

Generalforsamling 2020 på Skovridergaarden

Din Stemme indkalder hermed til Generalforsamling 2020

Torsdag d. 5. marts 2020.
Skovridergården, Svingelen 4, 4900 Nakskov

Program:

Kl. 18.00 Spændende foredrag om ”Dodekalitten” med Thomas Kadziola. Kom og hør om det spændende projekt fra kunstneren.
Ca. kl. 19.00 Spisning.
Stegt flæsk med persillesovs, kuvertpris 148,-
Tilmelding til spisning senest 03. marts kl. 11.00, da vi skal give besked videre.
Tilmelding på info@din-stemme.dk
Din Stemme er vært for kaffe og kage under Generalforsamlingen.

Kl. 20.00 Starter selve Generalforsamlingen med nedenstående dagsorden jf. Vedtægter.

1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2: Bestyrelsens beretning med politisk debat

3: Godkendelse af revideret regnskab og budget.

4: Fastlæggelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag
(Forslag indsendes til formanden senest syv dage inden Generalforsamlingen)

6: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor og revisorsuppleant.
(På valg til bestyrelse er Henning A. Rasmussen, Bjarne Sørensen og Mogens Nielsen. På valg til suppleant er Lene Bång og Niels Rasmussen. På valg til revisor og revisorsuppleant er Anders Brøndtved og Karen Krogh Rasmussen)

7: Eventuelt.

Tilmelding & Betaling:

For at deltage i Generalforsamlingen skal kontingent 200,- indbetales senest på dagen.

Dette kan gøres i døren, på Mobilepay 51315 eller på kontooverførsel til Lollands Bank 6525 4026985.

For at deltage i spisningen skal der foretages tilmelding på info@din-stemme.dk – senest 03. marts.

Vel mødt!

Bestyrelsen