Erhardt Tonnesen

Præsentation af Din Stemmes kandidater til kommunalvalget i Lolland Kommune.
Nr 6 til kommunalvalget Erhardt Tonnesen.

Erhardt bor i Holeby og uddannet maskinarbejder, fritidsinteresser er havekultur og alpine planter
Formand for det historisk arbejdende værksted i Holeby. Har været formand for Holeby lokal-TV og LAG Lolland.

Mærkesager:
En aktiv bosætningspolitik er en forudsætning for Lollands udvikling. Vi kan derfor glæde os over, at flere fra udlandet har fundet det attraktivt at arbejde og bo på Lolland.
Vi kan samtidig glæde os over, at flere har valgt at bosætte sig i landdistrikterne.
En udvikling vi skal fremme.

Skolen og kulturlivet er en afgørende faktor for et aktivt lokalområde.
En styrkelse af borgerinddragelsen er en forudsætning for landdistriktsudvikling.