Ikke-kategoriseret

Din Stemme efterlyser en plan for eventuelt byggeri på Sygehusgrunden

Tryk her for at komme til forsiden

Den tværpolitiske lokalliste Din Stemme stiller spørgsmålstegn ved planerne om højhusbyggeri i Maribo.

”Et så omfattende indgreb kræver en sammenhængende plan for byen. Et eventuelt nybyggeri skal bidrage til HELE lokalområdet. Et godt projekt er et, hvor beboerne i det nærliggende område glæder sig, til at få det nye byggeri som en god nabo, med forbedrede fællesområder og parkeringsmuligheder” udtaler Henning Alfred Rasmussen, der er en af to repræsentanter i Lolland byråd for ”Din Stemme”.

Bestyrelsesmedlem i Din Stemme Vagn Pedersen uddyber: ”Din Stemme går ind for kvalitetsbyggeri, der overholder gældende og nuværende lokalplan og som bidrager til Lolland kommunes bedste. Vi siger ikke nej til byggeri og investeringer i byen – men hvem tør overhovedet investere, hvis man ikke kan være sikker på at de gældende lokalplaner overholdes – af alle”.

Der skal en rigtig dialog i gang.

Derfor efterspørger Din Stemme en ordentlig debat om emnet og det er ikke nok at forlænge høringsfristen til 15. februar. Erfaringen med høringsrunder i Lolland kommune skræmmer.

”Det må være i alles interesse at vi får snakket de forskellige scenarier igennem. Alle vil det bedste for Lolland og der skal i det mindste træffes en beslutning på et oplyst grundlag. Gerne med inspiration udefra. Hvor er det lykkes at skabe attraktive boliger og udenoms arealer. Vi frygter oprigtigt at vi endnu engang skal haste en sag igennem. Demokrati er dialog og debat, ikke kun afstemninger” lyder det fra Marie-Louise Brehm Nielsen, ”Din Stemmes” andet byrådsmedlem.

Opfordrer til nyt borgermøde

I pressemeddelelsen fra Din Stemme uddybes der: Historikken viser at der er stor søgning til tæt og lav bebyggelse i kommunen, Margrethehusene i Maribo og Søhusene i Nakskov er gode eksempler. Lokalplanen for det specifikke område på Sønder Boulevard giver rig mulighed for at bygge et attraktivt boligområde, med ejerboliger i høj kvalitet.

Et decideret højhusbyggeri skal placeres et mere egnet sted. Dertil er der kommet flere gode forslag fra engagerede borgere. En sådan diskussion kunne passende finde sted på et borgermøde.

”Din Stemmes” formål er, at der kommer en reel borgerinddragelse og debat i Lolland kommune. Derfor skal kommunen erkende at det første borgermøde var et fejlskud – og tage initiativ til et nyt borgermøde. Allerhelst med deltagelse af en kapacitet med ekspertise på området.