Ikke-kategoriseret

Dagsorden Generalforsamling 2019

Vi har nu bestilt spisning til på torsdag. Da vi får et dejligt stort fremmøde har det været muligt at forlænge tilmelding, så vi kan give svar i morgen tidlig.

Alle efter-tilmeldinger i dag, kan således nå at komme med. Bestil blot ved at svare denne mail.

Tid & Sted:

Torsdag d. 7. Marts 2019.
Hotel E4, Maribo Landevej 4, 4970 Rødby

Program:

Kl. 18.00 John Brædder, Borgmester Guldborgsund
I nabokommunen er det en lokalliste, der sidder på Borgmesterposten. Vi glæder os til at blive inspireret og høre historien om Guldborgsundlisten.

Ca. kl. 19.00 Spisning
Stegt flæsk med persillesovs, kuvertpris 125,-
Tilmelding til spisning senest 03. Marts, da vi skal give besked videre.
Tilmelding ved at svare denne mail

Kl. 19.45 Starter selve Generalforsamlingen med nedenstående dagsorden jf. Vedtægter.

Din Stemme er vært for kaffe og kage under Generalforsamlingen.

1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2: Bestyrelsens beretning med politisk debat

3: Godkendelse af revideret regnskab og budget.

4: Fastlæggelse af kontingent.

5: Behandling af indkomne forslag
(Forslag indsendes til formanden senest syv dage inden Generalforsamlingen)

6: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor og revisorsuppleant.
(På valg til bestyrelse er Lene Bång Jensen, Per Skafte, Marie-Louise Brehm Nielsen og Torben Søndergaard. På valg til suppleant er Kjeld Winther Jørgensen og Benno Høegh Hansen. På valg til revisor og revisorsuppleant er Anders Brøndtved og Karen Krogh Rasmussen)

7: Eventuelt.

Tilmelding & Betaling:

For at deltage i Generalforsamlingen skal kontingent 200,- indbetales senest på dagen.

Dette kan gøres i døren, på Mobilepay 51315 eller på kontooverførsel til Lollands Bank 6525 4026985.

Vel mødt!

Bestyrelsen